1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13  
14 
15 
        
Anunturi · Stiri · Comunicate
Comitetul de nominalizare şi renumerare din cadrul Consiliului de Administraţie , al SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Samuil Micu, nr. 15, jud. Cluj, inregistrat la Registrul Comertului din Cluj sub nr. J12-2263-1995, CUI RO 7929510, organizează evaluarea dosarelor depuse în vederea selecţiei candidaţilor pentru ocuparea a două posturi vacante de membru in Consiliul de Administratie. Criterii de selecţie/evaluare a candidaţilor sunt: studii superioare economice absolvite, experienţă relevantă în activitatea de conducere a unei instituţii publice sau a unei societăţi comerciale din sectorul privat de minim 5 ani, alte cursuri, specializări, calificări, atestate, cunoştiinţe operare PC; apt psihologic pentru activitate de management; Dosarele candidaţilor vor conţine: Carte de identitate/ copie; Copie diplomă de studii superioare, economice; CV format european; Dovadă experienţă de minim 5 ani in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar; Documente doveditoare, cursuri perfecţionare, atestate, diplome în domenii relevante pentru activitatea de manager; Aviz psihologic; Cazier judiciar; Candidaţii vor depune dosarele până la data de 26...
27 Mai 2013
  1085 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind revocare din functia de membru al Consiliului de Administratie a d-lui Iuoras Cristinel-Sever
01 Aprilie 2013
  1084 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea listei cu mijloacele fixe si obiecte de inventar propuse spre casare
01 Aprilie 2013
  1079 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013
01 Aprilie 2013
  1034 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea listei de investitii pe anul 2013
01 Aprilie 2013
  1108 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea bilantului, contului de profit si pierderi, date informative si situatia activelor imobilizate la 31.12.2012
01 Aprilie 2013
  1062 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea angajarii unui consilier juridic - definitiv cu timp partial de lucru, pentru a reprezenta societatea in instantele superioare.
07 Martie 2013
  1050 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii al SC Domeniul Public SA, ca urmare a infiintarii Serviciului Administrare Parcari
07 Martie 2013
  1029 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A
07 Martie 2013
  1033 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
  Privind aprobarea organigramei si statului de functii al S.c. Domeniul Public Campia Turzii S.A., ca urmare a infiintarii serviciului administrare parcari, aprobarea executiei bugetare pentru anul 2012, aprobarea unor modificari aduse actului constitutiv al societatii, aprobarea angajarii cu norma redusa, a unui consilier juridic in cadrul societatii.   
28 Februarie 2013
  1062 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
        
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13  
14 
15