1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12  
13 
14 
        
Anunturi · Stiri · Comunicate
Privind aprobarea procedurilor legale de recuperare a prejudiciului creeat de fostul director al societatii... continutul hotararii se gaseste in atasament.
30 Mai 2013
  1102 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea principalilor indicatori de performanta a SC Domeniul Public Campia Turzii SA, in anul 2013.
30 Mai 2013
  1063 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea principalilor indicatori de performanta realizati de SC Domeniul Public Campia Turzii SA, in anul 2012.
30 Mai 2013
  1072 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind luarea la cunostinta despre renuntarea la functia de membru din Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public SA, d-lui GAL AVRAM MARIUS.
30 Mai 2013
  899 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Comitetul de nominalizare şi renumerare din cadrul Consiliului de Administraţie , al SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Samuil Micu, nr. 15, jud. Cluj, inregistrat la Registrul Comertului din Cluj sub nr. J12-2263-1995, CUI RO 7929510, organizează evaluarea dosarelor depuse în vederea selecţiei candidaţilor pentru ocuparea a două posturi vacante de membru in Consiliul de Administratie. Criterii de selecţie/evaluare a candidaţilor sunt: studii superioare economice absolvite, experienţă relevantă în activitatea de conducere a unei instituţii publice sau a unei societăţi comerciale din sectorul privat de minim 5 ani, alte cursuri, specializări, calificări, atestate, cunoştiinţe operare PC; apt psihologic pentru activitate de management; Dosarele candidaţilor vor conţine: Carte de identitate/ copie; Copie diplomă de studii superioare, economice; CV format european; Dovadă experienţă de minim 5 ani in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar; Documente doveditoare, cursuri perfecţionare, atestate, diplome în domenii relevante pentru activitatea de manager; Aviz psihologic; Cazier judiciar; Candidaţii vor depune dosarele până la data de 26...
27 Mai 2013
  1038 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind revocare din functia de membru al Consiliului de Administratie a d-lui Iuoras Cristinel-Sever
01 Aprilie 2013
  1036 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea listei cu mijloacele fixe si obiecte de inventar propuse spre casare
01 Aprilie 2013
  1028 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013
01 Aprilie 2013
  980 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea listei de investitii pe anul 2013
01 Aprilie 2013
  1058 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
Privind aprobarea bilantului, contului de profit si pierderi, date informative si situatia activelor imobilizate la 31.12.2012
01 Aprilie 2013
  1015 vizualizari |  citeste mai mult  |  descarca atasament
        
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12  
13 
14