esti aici: Home » Despre noi

Despre noi

SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA  executa principalele lucrari de pe raza municipiului Campia Turzii de intretinere si reparatii drumuri.

  • Sediul social: str Samuil Micu nr 15, Campia Turzii, jud Cluj
  • Nr de inregistrare la registrul comertului: J12/2263/1995
  • CUI:  RO7929510
  • IBAN: RO24BTRL05101202A05046XX
  • Telefon: +40 364 111 296
  • Fax: +40 264 368 080
  • Pagina web: www.scdp.ro
  • e-mail: office@scdp.ro

 

Reprezentant legal: Giurgiu Calin Dan - director

 

Societatea Comercialã  Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. cu sediul in localitatea Câmpia Turzii str. Samuil Micu nr.15,  este o societate pe acþiuni, constituitã in baza Legii 31/1990 în urma  transformarii Regiei Autonome de Construcþii ºi Întreþinerea Drumurilor,  Spaþiilor Verzi, Industrie Micã ºi Prestãri Servicii Câmpia Turzii.

Potrivit actului constitutiv ( Hotãrîrea Consiliului Local nr.14/20.04.1995) Societatea comercialã Domeniul Public Cîmpia Turzii SA , este înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului de pe lângã  Camera de Comerþ ºi Industrie a judeþului Cluj, sub nr. J12/2263/1995 sub forma juridicã de societate pe acþiuni  cu un capital social subscris de acþionari si vãrsat  în întregime la data constituirii societãþii.

Municipiul Câmpia  Turzii exercitã, prin consiliul local, toate drepturile ºi executã toate obligaþiile ce decurg din calitatea de acþionar la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Societatea comercialã este subordonatã Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe perioada cât unic acþionar va fi statul român.

Principalul obiect de activitate al societaþii, conform cod CAEN 4211 este: “Lucrãri de construcþii a drumurilor ºi autostrãzilor”.